Успешна учебна година!

Школа по математика M LOGIC  пожелава успех на всички свои ученици! Занятията в школата стартирха на 30.09.2019 г. (понеделник) по график. Очакваме ви! На добър час!

ЗАПИСВАНЕ И ГРАФИЦИ

Уважаеми родители, Курсовете на школа по състезателна математика “M LOGIC” в 122. ОУ ”Николай Лилиев” продължават и през новата 2019-2020 учебна година.Провеждат се в групи по класове от 1., 2., 3. и 4. клас, два пъти седмично по един учебен час.Родителите, желаещи децата им да посещават тези часове, е необходимо да попълнят онлайн приложената декларация….

Визия

 „Да се учим не за училището, а за живота!“ е мисъл на Сенека. В живота е важно да имаме различни умения. Развитието на мисленето и умението за вземане на адекватни решения са от съществено значение. Математиката е един от най-добрите известни начини за развитие на мисленето от най-ранна възраст. Разсъждаването върху различни видове задачи и търсенето…