ЗАПИСВАНЕ И ГРАФИЦИ

Уважаеми родители, Курсовете на школа по състезателна математика “M LOGIC” в 122. ОУ ”Николай Лилиев” продължават и през новата 2020-2021 учебна година.Провеждат се в групи по класове от 1., 2., 3. и 4. клас, два пъти седмично с продължителност на всеки час, както следва: 1. и 2. клас – 40 минути; 3. и 4. клас – 60…

Визия

 „Да се учим не за училището, а за живота!“ е мисъл на Сенека. В живота е важно да имаме различни умения. Развитието на мисленето и умението за вземане на адекватни решения са от съществено значение. Математиката е един от най-добрите известни начини за развитие на мисленето от най-ранна възраст. Разсъждаването върху различни видове задачи и търсенето…