Школата предлага занимания по математика за 1., 2., 3. и 4. клас в групи по класове или индивидуално.

Заниманията по групи 1.-4. клас се провеждат 2 пъти седмично по 40 мин.
Такси за участие в група за 1 учебен час – 8 лв. 

Таксите се заплащат на място или по банков път всеки месец според броя на учебните часове за съответния месец.

Индивидуални занимания – по договаряне за цена, време и място. 

За плащане по банков път:
Титуляр: Бонка Димова
IBAN: BG12UBBS80021062729520
BIC код: UBBSBGSF

Банка: Обединена Българска Банка
*Като основание за превода се записват имената на детето.