Уважаеми родители, за Ваше улеснение прилагаме онлайн декларация за записване.


училище*

заявявам участие на детето ми в заниманията на школа по математика „M LOGIC“.