Уважаеми родители, за Ваше улеснение прилагаме онлайн декларация за записване.


училище*

заявявам участие на детето ми в заниманията на школа по математика „M LOGIC“ на територията на 122.ОУ „Николай Лилиев“.