„Да се учим не за училището, а за живота!“ – Сенека

Развитието на мисленето и умението за вземане на адекватни решения са с приоритетно значение за развитието на всяка личност. Това е капитал, който остава в нас и се развива през целия живот.

Решаването на различни видове задачи и казуси помага на децата да развиват тези умения и да се ориентират по-добре в заобикалящия ги свят.