ЗАЩО НАЧАЛОТО Е ВАЖНО?

На прага на новата учебна година си връщаме нагласата за нови очаквания, успехи и предизвикателства в училище. Пред нас са толкова избори, които можем да направим!  Добре е да направим правилните избори, и то навреме.

Много деца и родители чуват добри отзиви за състезателната математика от свои съученици и приятели. Затова и те изявяват желание за посещение на такъв курс. Често това се случва, когато децата са в 3. или 4. клас. Опитът показва, че тогава вече е малко късно за постигане на оптимални резултати.

Защо е важно децата да се запознаят със състезателната математика още в 1. или 2. клас?

  • Така те могат да открият навреме своите таланти в тази сфера.
  • В случай че имат такива, може да ги развиват последователно и методично.
  • В случай че това не е най-силната им страна, ще я потърсят в друга област.

 

Каква е нашата стратегия?

  • В 1. клас представяме на децата красивия свят на математиката и подготвяме тяхното мислене за различните типове логически задачи, които се срещат в състезания. Децата навлизат постепенно и с лекота в тематика, напълно различна от изучаваната в училище. Учат се да мислят логично и комбинативно.
  • Във 2. клас поставяме отлична и много стабилна основа за успешно развитие по състезателна математика през следващите години. Вземаме 80% от всички теми, срещащи се в състезанията до 4. клас. Заниманията във 2. клас са от съществено значение за бъдещите успехи на малките математици.
  • В 3. и 4. клас вземаме останалите 20% нови теми и разширяваме изученото във 2. клас съобразно възрастовите стандарти. Децата имат нужните базисни знания и напредват с лекота. Голяма част от тях продължават успешно образованието си след 4. клас в СМГ, НПМГ, ПЧМГ и други математически училища.

От казаното по-горе се вижда, че деца, които започват за първи път да се занимават със състезателна математика в 3. или 4. клас, се сблъскват с много повече трудности от техните връстници, които са се подготвяли през предходните две години.

Целта на тези разяснения е да бъдем полезни на много родители на първокласници и второкласници, които обмислят вариантите за извънкласни дейности и все още се затрудняват в своя избор. В случай че сте забелязали математически нагласи в своите деца, не отлагайте записването им в подходяща школа по състезателна математика.

Нашите деца ще живеят в дигиталния свят, подчинен на математиката. Нека ги подготвим да участват в неговото създаване.