Школата предлага:

  • занимания по групи за 1., 2., 3. и 4. клас
  • индивидуално обучение
  • онлайн обучение

Занимания по групи

Заниманията по групи 1.-4. клас са подходящи за ученици, които са постигнали високи резултати в училище и желаят да надграждат постигнатите знания. Задачите, по които работим, са структурирани по най-често срещани типове задачи, давани на състезания, които обикновено са извън задължителното учебно съдържание. Те имат за цел развитие на логическото мислене и подготовка за математически състезания.

Да си отличен ученик в училище обикновено не гарантира отлично представяне на математическо състезание. Причината е, че обикновено задачите, които се дават на състезания, имат повече логически характер и не са предвидени за задълбочено разглеждане в задължителното учебно съдържание. Именно затова се налага допълнителна подготовка.

Темите са подбрани така, че да дават възможност да се овладеят различни похвати за решаване на най-често срещани типови задачи.

Продължителността на часовете за 1. и 2. клас е 40 мин., а за 3. и 4. клас – 60 мин. Използваме времето пълноценно, без да стигаме до преумора. Часовете преминават в приятна и добронамерена атмосфера.

Децата получават домашна работа веднъж седмично, за да могат да упражнят и затвърдят самостоятелно получените знания. За постигане на добри резултати е важно да се изпълняват редовно домашните работи.

Периодично правим тестова проверка, за да се види напредъка на децата. Ежемесечно родителите получават информация за резултатите от тези проверки и за напредъка на малките ученици.

Индивидуални занимания

Разбира се, децата са различни и имат различни възможности по математика. Много от тях срещат затруднения по определени теми. Затрудненията са индивидуални. За успешния напредък е необходимо да се работи според нуждите на всяко дете. Именно затова в тези случаи индивидуалната подготовка е много по-ефективна. Времето и начинът на провеждане се уточняват допълнително с всеки родител.