Отзиви и мнения

Познавам професионално Бонка Димова повече от 10 години. Това ми дава основание да я определя  като един от най-добрите начални учители, които съм срещала в богатата си 30-годишна практика на университетски преподавател по Дидактика на математиката в началните класове. Изключителен професионалист, владеещ методиката на преподаване до перфекционизъм. Отличен педагог, създаващ прекрасна атмосфера в своите класове. Учител, който знае, че детето „не е ваза, която трябва да се запълни, детето е огън, който трябва да се запали“. 

Г-жа Димова  се отнася с много обич, уважение и зачитане на личното мнение на децата. Умее да  вдъхновява учениците си по математика, като непрекъснато им предлага интелектуални предизвикателства, насърчава ги да мислят нестандартно и креативно. 

Доц. д-р Габриела Кирова
Ръководител катедра „Начална училищна педагогика“ при СУ „Св. Кл. Охридски“
**********
Г-жа Димова е висококвалифициран специалист, който преподава компетентно и по много достъпен за децата начин. Тя успява да улови конкретните нужди на всяко дете и да му помогне да достигне тавана на своите възможности. Класовете, на които преподава, се отличават със задълбочени знания и много високи резултати. Последният й випуск бе на седма позиция по резултати от НВО в класацията за София, а резултатите на същия клас по математика са на 4-то място в София.

Г-жа Димова има афинитет към математиката и всяка година успешно подготвя изявените ученици за математически състезания. Тя ги вдъхновява и да им помага да заобичат математиката. Много от тях печелят призови места, медали и награди от престижните математически състезания „Черноризец Храбър“, „Иван Салабашев“, „Софийски математически турнир“, „Европейско кенгуру“,  Коледно и Великденско математическо състезание.

Г-жа Димова познава задълбочено както българската образователна система, така и образователната система в Англия, по-специално програмите по математика в начален етап. Тя е адаптирала по уникален начин програмите на Кеймбридж по математика за начален етап, като ги е синхронизирала с тези от българската програма. Така всеки ученик, който желае да се подготвя и по двете програми, може да го направи успешно и лекота.

Изразявам отличните си впечатления от професионализма и компетентностите на г-жа Димова, които съм имала възможност да наблюдавам при дългогодишната ни съвместна работа.

Даниела Северинова
Основател на „St. George International School“ – София

**********

Бихме искали да изкажем сърдечни благодарности на госпожа Бонка Димова за всеотдайността, обичта и отдадеността, с която водеше дъщеря ни Теодора Маринова в необятния път на математиката, като я вдъхновяваше за всеки следващ успех.

Теди имаше изключителната възможност да бъде обучавана от Мис Бони, както наричахме и родителите, и децата, госпожа Димова.

Казвам изключителна, защото това определи изцяло посоката на образование на Теодора. Благодарение на г-жа Димова Теди откри своята страст към математиката.

Със своята мъдрост, висок професионализъм, обич и търпение, с изключително богатия си опит и знания в областта на състезателната математика, както и с невероятния педагогически подход към всички деца, г-жа Димова успя да завладее децата от випуска на Теди още в първите дни на 1 клас. Тя ги вдъхновяваше всеки ден да бъдат уверени в себе си и да търсят нови предизвикателства. Децата винаги се вълнуваха и даваха всичко от себе си, за да покажат на любимия учител, че са достойни негови ученици.

За четири учебни години нашата дъщеря се яви на повече от 70 състезания, в т.ч. национални – Хитър Петър, Черноризец Храбър, Иван Салабашев, Кирил Попов,Олимпиада по математика, общински и областен кръг, Коледни и Великденски МС, международни – Математика без граници, Европейско кенгуру, вкл. областен кръг , IMO, IMAS, AIMO и много други. Теди се класираше на всички състезания в призовите места, независимо от формата и трудността на състезанието. Придобитите от уроците с госпожа Димова знания, умения, желание за развиване и увереност в собствените способности и знания, й даваха изключително силна мотивация да покорява всеки следващ връх. Тя се вдъхновяваше от постигнатото за нови и все по-високи цели.

В края на четвърти клас Теодора кандидатства за прием в ПЧМГ, където се класира на първо място на втори кръг на състезанието за прием. Кандидатства и в СМГ „Паисий Хилендарски”, където беше класирана на 26-то място в състезанието за прием, с подкрепата мис Бони и усилията, които положиха заедно.

Благодарим Ви, госпожо Димова, за гордостта, радостта и безкрайното щастие, с което ни дарихте нас като родители, за хилядите моменти на вълнение и сълзи от радост в очите на нас и дъщеря ни, и най-вече за това, че открихте и показахте на нашето дете пътя, по който върви с гордост и увереност.

Пожелаваме Ви много детски усмивки, много горди и щастливи родители и много звездни моменти с Вашите ученици!

Респект и поклон!

Латинка Ричева и Николай Маринов,
родители на Теодора

**********

Г-жа Димова е изключително сензитивен и деликатен човек, който се стреми да стимулира децата да разгърнат своите възможности и потенциал. Класът на сина ми, който водеше, беше забележителен в своите постижения и личностни взаимоотношения. Тя е човек, който има ясни цели и план за постигането им. Необичаен творчески математик  и психолог.

Диляна Стоева
Родител

**********
Годините, през които г-жа Димова беше моя учителка по математика, бяха любимото ми време. Тя ме поведе по необятния път на математиката и ми показа как един училищен предмет може да бъде и забавление. Никога няма да забравя как г-жа Димова рисуваше всяка една задача на дъската и от трудна я превръщаше в лесна и интересна. Благодарение на нея аз открих своя неподозиран талант към математиката.

Теодора Маринова
Състезател по математика и информатика