„Да се учим не за училището, а за живота!“ е мисъл на Сенека.

В живота е важно да имаме различни умения. Развитието на мисленето и умението за вземане на адекватни решения са от съществено значение. Математиката е един от най-добрите известни начини за развитие на мисленето от най-ранна възраст.

Разсъждаването върху различни видове задачи и търсенето на решения помага на децата да намират логични връзки и да се ориентират по-добре в заобикалящия ги свят. Мисленето е процес, който може да бъде трениран. Именно на това е посветена мисията на школа “M LOGIC“.